Morada: Rua Direita, 74 - 6290-526 GOUVEIA - Gouveia - Gouveia